Есента на 1948г. Първите преподаватели на ДВТУ "Кръстьо Сарафов".
От ляво надясно: горе: Филип Филипов, Стефан Сърчаджиев, Любомир Тенев, Стефан Каракостов, Боян Дановски, Евгений Ващенко, Кръстю Мирски
долу: Георги Стаматов, Олга Кирчева, Д.Б. Митов, Владимир Трандафилов, Пенчо Пенев

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" чества своя 60 годишен юбилей през 2008 година. Започнала своята история като двугодишна театрална школа към Народния театър "Иван Вазов", впоследствие тя прераства в първото българско Държавно висше театрално училище през 1948г.

От 1954г. Държавното висше театрално училище става Висш институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов” (ВИТИЗ). С Решение на Народното събрание от 21.07.1995 г. ВИТИЗ е преобразуван в академия и получава названието “Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”.

Академията непрестанно разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Днес тя предлага на своите студенти широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Процесът на прилагане на теорията към професионалната практика е съществен за образователната философия. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина.

Издаваните от НАТФИЗ документи за придобита професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен са валидни не само в страната, но и в чужбина в съответствие и въз основа на всички сключени от държавата конвенции

НАТФИЗ се утвърждава като уникален учебен, творчески и научен център с висок национален и международен престиж. Показателен е устойчивият интерес към специалностите в НАТФИЗ, в условията на бързо нарастваща конкуренция на пазара на образователни услуги. Международното сътрудничество на всички нива на артистичен и академичен обмен винаги е било сред водещите приоритети на НАТФИЗ. Изключителните постижения на завършилите НАТФИЗ се доказват от годишните им участия в много национални и международни студентски и професионални фестивали, ателиета, семинари, конгреси, конференции и симпозиуми. НАТФИЗ участва активно в много международни проекти в областта на театралното и филмовото изкуство, както и в областта на образованието по изкуствата. От 1982 г. НАТФИЗ е пълноправен член на СИЛЕКТ (Международната асоциация на филмовите и телевизионните училища), а от 1990 г. е пълноправен член на ЕЛИА – Европейската лига на институтите по изкуства. От 2008 г. Академията е член -учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO - ITI. НАТФИЗ е също член на УНИМА (Международната асоциация на училищата за куклен театър). Установени са дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в целия свят и ползотворни партньорства в проекти, развиващи се по различни образователни програми, между които ТЕМПУС, ЕРАЗМУС, СОКРАТ и други.

Академията разполага със солидна и добре оборудвана материално-техническа база: Учебен драматичен театър, три камерни сцени, Учебен куклен театър, Учебен аудио-визуален комплекс с Кино и видео зали (голяма – 50 места и малка – 12 места. Учебна киностудия, Учебен телевизионен център, Дигитален мултимедиен център, Академична библиотека и архив, зали за танци, модерни аудитории, студия, лаборатории и разнообразие от високо професионални ателиета, които допълват имиджа й на място, където професионализмът може да бъде овладян.
В социално-битов план студентите разполагат със Студентски стол и Студентско общежитие.

Образователната философия на Националната академия за театрално и филмово изкуство се основава на културния плурализъм и демократичните ценности на гражданското общество. Академията съблюдава политика на недискриминация по расов, религиозен, етнически и др. признаци, както и при случаи на физически увреждания и заболявания, стига те да не са противопоказни за обучение в дадената специалност.

Календар