Адрес:

София – 1000
ул. " Г. С. Раковски ” 108А
пощ. кутия 100

Facebook страница на НАТФИЗ
Google +

Билетна каса
Тел: + 359(2) 9231 303
Работно време:
вторник - събота: 10:30 - 19:00 часа
Обедна почивка: 14:00 - 15:30 часа

Пропуск - ул. " Г. С. Раковски " 108А - тел +359(2) 9231 351
Пропуск - ул. "Ст. Караджа" 20 - тел. :+ 359 (2) 9231 354
Пропуск - ул. "Г.С. Раковски" 114 - + 359 (2) 9231 353

Ректор
Проф. д-р Станислав Семерджиев
тел : + 359 (2) 9231 225
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: stanislav.semerdjiev@gmail.com
приемно време: сряда, 14:00 - 17:00 часа

Помощник-ректор
Владимир Кузманов
тел. : + 359(2) 9231 223
факс: +359(2) 9897 389
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Декан, факултет "Сценични изкуства”
чл. -кор. проф. Пламен Марков
тел. :+ 359(2) 9231 261
факс: +359(2) 9897 389

Декан, факултет "Екранни изкуства”
доц. Любомир Христов
тел. : + 359(2) 9231 291
факс: +359(2) 9897 389

Отдел "Стратегическо развитие"

Началник
Илиана Димитрова
тел. : + 359(2) 9231 211
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: rector.office@natfiz.bg

Секретар, кабинет на ректора
Мариела Костова
тел. : + 359(2) 9231 225
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Гл. експерт "Връзки с обществеността"
Десислава Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”
Красимира Иванова
Тел:+ 359(2) 9231 231
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”
Яна Джарова - Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Експерт "Събития"
Валерия Живкова
Тел:+ 359(2) 9231 359
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: v.zhivkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Гл. експерт "Кариерно ориентиранe"
Даниела Червенкова
Тел:+ 359(2) 9231 360
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: d.chervenkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 13. 00 часа

Експерт "Реклама"
Вихрен Чернокожев
Тел:+ 359(2) 9231 241
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Учебен отдел

Началник
Анелия Цветкова
тел. :+ 359(2) 9231 271
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: a.tsvetkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Експерт “Сценични изкуства”
Ориета Антова
тел. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: o.antova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Гл. експерт “Екранни изкуства”
Йорданка Йолова
Тел:+ 359(2) 9231 273
e-mail: yo.yolova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Гл. експерт “Научна дейност”
Светла Алексиева
Тел:+ 359(2) 9231 275
s.aleksieva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Гл. експерт “Студенти”
Лора Златанова
тел. :+ 359(2) 9231 272
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: l.zlatanova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Счетоводен отдел

Главен счетоводител
Красимира Царева
тел.+ 359(2) 9231 224
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: k.tsareva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Счетоводител
Снежана Делчева
Тел:+ 359(2) 9231 284
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Счетоводител
Стоянка Павлова
Тел:+ 359(2) 9231 282
Работно време: 09. 00 - 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Финансов контрольор
Весела Петкова
Тел: + 359(2) 9231 283
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Касиер – счетоводител
Емилия Гелова
Тел:+ 359(2) 9231 285
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Главен експерт " Управление човешки ресурси "
Веса Стойчева
Тел:+ 359(2) 9231 281
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа


Ръководители на катедри

Ръководител, катедра " Актьорство и режисура за драматичен театър ”
Проф. д-р Чайка Петрушева
тел: + 359(2) 9231 262

Ръководител, катедра “ Актьорство, режисура и сценография за куклен театър ”
Проф. Боньо Лунгов
Тел: + 359(2) 9231 263

Ръководител, катедра “ Сценична реч ”
Проф. Диляна Мичева
Тел: + 359(2) 9231 264

Ръководител, катедра “ Сценично движение ”
Проф. д-р Петя Цветкова
Тел: + 359(2) 9231 265

Ръководител, катедра “ Театрознание ”
Проф. д. н. Камелия Николова
Тел: + 359(2) 9231 266

Ръководител, катедра “ Филмова и телевизионна режисура и анимация ”
Доц. Росица Илиева
Тел: + 359(2) 9231 292

Ръководител, катедра “ Филмово и телевизионно операторство и фотография ”
доц. д-р Емил Рашев
Тел: + 359(2)9231 332

Ръководител, катедра “ Кинознание и драматургия ”
Проф. д. н. Мая Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 294

Учебен драматичен театър

Директор УДТ
Димитър Енчев
Тел. : + 359(2) 9231 302
факс: +359(2) 9897 389
моб. тел. 0886 302124
е-mail: drama.theatre@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Учебен куклен театър

Директор УКТ
Валентина Германова
Тел: + 359(2) 9231 324
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: natfiz.ukt.v@abv. bg
Работно време: 09:00 - 18:00 часа
Обедна почивка: 13:00 - 14:00 часа

Билетна каса
Мария Иванова
Тел: + 359(2) 9231 303
Работно време:
вторник - събота: 10:30 - 19:00 часа
Обедна почивка: 14:00 - 15:30 часа

Учебен аудио – визуален комплекс

Директор
Акад. проф. Людмил Стайков
Тел: + 359(2) 9231 331
факс: +359(2) 9897 389

Началник Учебна киностудия
Проф. д-р Теодор Янев
Тел: + 359(2) 9231 332

Академична библиотека и архив

Началник
Надежда Дякова
Тел: + 359(2) 9231 391
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: n.dyakova@natfiz.bg
natfiz.library@gmail.com

Библиотекари
Борислава Маноилова
Десислава Орлова
Красимира Инкова
Ирена Кърцелина

Телефони за връзка:

Сектор ЗАЕМНА

+359 (2) 9231 392

Сектор ОБРАБОТКА

+359 (2) 9231 393

e-mail: natfiz.library@gmail.com

skype: natfiz_library

РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ

понеделник 14.00 - 17.30 ч.

вторник - петък 9.00 - 18.00 ч.

Студентско общежитие
Адрес: София 1700, Студентски град, блок 29
Тел. : + 359 (2) 868 5181

Календар