В стратегията за развитие на НАТФИЗ като образователен, научен и културен център с общонационално значение, се дава задълбочена подготовка и квалификация в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в областта на сценичните и екранни изкуства.

Годишни такси за обучение за учебната 2017/2018 г.:

1. Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

* образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

- 1500 лв. /семестриална такса – 750 лв./

2. Чуждестранни студенти /в евро/:

- специалност: “Филмова и ТВ режисура” и “Филмово и ТВ операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”

за степен “бакалавър”: редовно – 6000 евро;

- специалност: “Актьорство за драматичен театър”, "Актьорство за куклен театър”,“Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценичен и екранен дизайн”, „Сценография за куклен театър“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

за степен “бакалавър”: редовно – 4000 евро;

*езиков курс - 3000 евро

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен от БНБ.

*Студентско кредитиране

Какви са условията за кандидатстване за студентски кредит, можете за научите тук.

Уверение за студентки кредит, изтеглете от тук.

Повече информация за студентското кредитиране можете да намерите тук

 • Актьорство за драматичен театър
 • Сценичен и екранен дизайн
 • Актьорство за куклен театър
 • Театър на движението - Танцов театър
 • Филмова и телевизионна режисура
 • Филмов и телевизионен монтаж
 • Анимация и виртуален дизайн
 • Филмово и телевизионно операторство
 • Фотография
 • Екранни изследвания и журналистика
 • Драматургия
 • Режисура за драматичен театър
 • Режисура за куклен театър
 • Сценография за куклен театър
 • Филмов и телевизионен звук
 • Филмово и телевизионно продуцентство
 • Театрознание и театрален мениджмънт
 • Театър на движението - Пантомима
Календар