09 февруари 2018
НАТФИЗ СЕ ВПУСНА С РАЗМАХ В ЮБИЛЕЙНАТА СИ ГОДИНА

Дни, след като на 28 януари НАТФИЗ отбеляза 70 години, стана домакин на експертна международна среща по проблемите на преждевременното отпадане от образователната система по проект „Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, насочени към отпадналите от образовтелната система и други форми на обучение“.

В реакция на застрашителната тенденция Великобритания, Италия, Португалия, Унгария и България обединяват опита и капацитета на специалисти в различни области на проблема, в търсене на алтернативни перспективи чрез средствата на изкуството.

В последния, заключителен ден, към европейските гости се присъединиха и българските им колеги. Отзоваха се експерти от Министерството на образованието и науката, Столична община, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Българско дружество по психодрама и психотерапия, Психодраматична работилница, Ателие „Прегърни ме“, директори и учители от столични и извън столични гимназии, актьори, режисьори, журналисти, студенти.

С партньорството си по международния проект НАТФИЗ се опита да предостави културна и високо експертна платформа за анализ на проблема в контекста на българското образование.

Формулира нов фокус към публичните дебати по чувствителния за обществото ни проблем и предложи нови алтернативни форми за превенцията и разрешаването му.

Ректорът на Академията проф. д-р Станислав Семерджиев обяви откриването на Лятна Академия, която ще тества необходимостта и отклика от новите практики още през юни, непосредствено след края на учебната година.

ГАЛЕРИЯ

Календар