Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете, предпочитаният преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Справка и записване – на касата на Учебния драматичен театър, тел. 02/92 31 303.

Работно време на касата:
Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 - 14:00 ч.

Повече информация можете да намерите в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ, в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 272/ 273/ 274/ 271/ 303

Календар