Тук ще можете да прочетете всички текстове, свързани с конкурси по ЗРАСРБ.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (филмов и телевизионен монтаж) и доцент (анимация) - със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 243, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301

Публикувано в Държавен вестник бр.34 от 28.04.2017 г.

Процедури за защити на дисертации

Михаела Тюлева

1. обява доктор

2. дисертация М. Тюлева

3. автореферат М. Тюлева

4. рецензия от проф. д-р Е. Ангелова

5. рецензия от проф. Б. Лунгов

6. становище от проф. д.н. В. Райнова

7. становище от проф. Ж. Пашова

8. становище от доц. Р. Мартон

Ема Константинова

1. обява доктор

2. автореферат на Ема Константинова

3. резенцезия от проф. д.н. М. Димитрова

4. реценция от доц. д-р И. Драганов

5. становище от проф. д.н. Л. Халачев

6. становище от проф. В. Димитров

7. становище от доц. д-р Р. Нейкова

Михаил Байков

1. обява доктор

2. автореферат на Михаил Байков

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р К. Стефанова

5. становище от проф. Д. Гюрова

6. становище от проф. д.н. В. Райнова

7. становище от проф. д.н. К. Николова

Процедури за защити на дисертации

Календар