проф. д-р инж.
Николай Михайлов

Проф. д-р инж. Николай Михайлов е Председател на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД и преподавател в катедра "Пътища" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Зам.-председател е на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура" към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител на Приз "Буров" за индустриално управление за 2010 г.

Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство, специалност „Транспортно строителство”. Допълнително е специализирал „Проектиране и строеж на автомобилни пътища” в УАСГ, както и „Мениджмънт и стопански бизнес” в Икономическия университет във Варна. Има защитена дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство”.

Календар