Петър Стефанов

Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
3-та група – представител на организации на производствени кооперации.
Председател на Централен кооперативен съюз / ЦКС/. На ротационен принцип с представителя на Национален съюз на трудово-производителните кооперации.
Член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС.

Oбразование:
Следдипломна квалификация по “Стопанско управление и мениджмънт”
Магистър по икономика,  Висш икономически институт «Карл Маркс»

Професионална дейност:
2003 – до момента председател, Централен кооперативен съюз (ЦКС)
1995 - 2003 г . – заместник – председател, ЦКС
1989 – 1995 г. директор, Кооперативното предприятие за бутилиране на минерална вода “Горна баня”

Членство в организации:
Член на Надзорния съвет на ХДИ Застрахователно АД
Член на Изпълнителния комитет на Международната браншова организация на потребителните кооперации
Заместник – председател на Съюза на националните кооперативни организации от Черноморския регион
Председател на Съвета на директорите на холдинг «Кооперативен бизнес» АД
Председател на Надзорния съвет на холдинг «Кооп – юг» АД
Член на Надзорния съвет на ЦКБ АД

Чужди езици:
Aнглийски и руски
Календар