Ректорът ръководи НАТФИЗ съобразно законите на Република България и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, и се отчита пред Общото събрание, което го е избрало.

Календар