Проф. д.н. Иван Димитров Театрознание

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.

Календар