• Проф. д.н. Владимир Игнатовски Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Теория на зрелищните изкуства, Подходи в критическия анализ, Теория на киното, Теория на медиите"
 • Проф. д.н. Владко Мурдаров Катедра Сценична реч Преподавател по "Правоговор"
 • Проф. д-р Даниела Сотирова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Бизнес етика"
 • Проф. Димитър Янбастиев Катедра Сценично движение
 • Проф. д.н. Дойчина Синигерска Катедра Театрознание Преподавател по "История на кукления театър"
 • Проф. д.н. Иван Димитров Катедра Театрознание Преподавател по "Психология"
 • Проф. Иван Добчев Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Режисура за драматичен театър"
 • Проф. Иван Ничев Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Режисура на литературна екранизация"
 • Проф. д.н. Иван Стефанов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Социология на културата и изкуството, Подходи в критическия анализ"
 • Проф. д-р Катя Владимирова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Управление на човешките ресурси"
 • Проф. Красимир Спасов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Режисура в сценичните изкуства"
 • Проф. Маргарита Младенова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
Календар