• Проф. д-р Михаил Мелтев Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Мениджмънт в екранните изкуства, Подготовка на екранен проект, Финансиране на екранните изкуства, Управление на институцията в екранните изкуства"
 • Проф. д-р Надежда Михайлова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на анимационното кино, Драматургия за анимационно кино"
 • Проф. д-р Николай Йорданов Катедра Театрознание Преподавател по "Критика върху спектакъл, Културна политика, Теория на представлението"
 • Проф. д-р Пенчо Стоянов Катедра Сценична реч
 • Проф. д.н. Светослав Иванов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Биомеханика"
 • Проф. д-р Спаска Зафирова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на философията, История на цивилизациите, Етика, Философия на науката"
 • Проф. Стефан Данаилов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Проф. Христо Харалампиев Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация
 • Ас. Петър Вълчанов Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Режисура за кастинг, Актьорство в екранните изкуства, Подготовка за професионален екранен продукт"
 • Ас. Павел Павлов Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Основи на екранната режисура, Основи на екранната инсценизация, Режисура на монтажа, Монтаж на игрален филм, Монтаж на документален филм"
 • Антон Григоров Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Гл. експерт Светла Алексиева Катедра Театрознание Преподавател по "Библиография"
Календар