• Проф. д-р Александър Илиев Катедра Сценично движение Преподавател по "Пантомимен синтез-увод в ПМ, Театрална антропология, Синтез на движенчески спектакъл"
 • Проф. д-р Анастасия Търколева Катедра Сценична реч Преподавател по "Музикално обучение, Вокално обучение, Интерпретация на музикалните жанрове"
 • Проф. д.н. Анна Топалджикова Катедра Театрознание Преподавател по "История на българския театър, Драматургия за съвременен театър"
 • Проф. д-р Атанас Атанасов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Проф. д-р Атанас Кънчев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Цветна фотография, Основи на фотографията"
 • Проф. Боньо Лунгов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Актьорство за куклен театър, Системи кукли"
 • Проф. Венета Дойчева Катедра Театрознание Преподавател по "Критика върху текст за театър, Теория на драмата"
 • Проф. д-р Веселина Раева Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч, Правоговор"
 • Проф. Дeляна Мичева Катедра Сценична реч Преподавател по "Музикално обучение, Вокално обучение"
 • Проф. д-р Дочо Боджаков Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Режисура на игрален филм, Работа с актьора в екранните изкуства, Режисура на телевизионна адаптация, Режисура на телевизионен сериал"
 • Проф. д-р Емил Митрополитски Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
 • Проф. д-р Емилия Стоева Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Кинетична фотография, Операторство в игралния филм, Операторство в ТВ реклама и музикален клип"
Календар