Дигиталният мултимедиен център е създаден през 1999г. Състои се от десет специализирани помещения, оборудвани с компютърна техника с техническите аксесоари към нея, както и с аудиовизуална техника. Основната му функция е да подсигурява технически и софтуерно учебните филмови проекти на студентите. Центърът изпълнява следните дейности :

  • Учебна дейност (преподаване, практически упражнения, самостоятелна работа на студентите от кино – специалностите)
  • Сканиране,обработка и запис на снимков материал
  • Въвеждане и обработка на филмов материал
  • Филмов монтаж
  • Презапис на филмов материал в различни видео
  • Дигитални презаписи
  • Субтитриране на филми
  • Текстообработка
  • Kонсултации на преподаватели и студенти по дигитални въпрос

Календар