БЮЛЕТИН НОВИ КНИГИ - ДЕКЕМВРИ

БЮЛЕТИН НОВИ СТАТИИ - ДЕКЕМВРИ

Проверете дали дължите книги тук

Достъп до подбрани електронни колекции в областта на сценичните и екранните изкуства на издателство "Alexander Street"

(до края на м. март 2018 г.)

Колекциите предлагат възможности за работа с видео, аудио и текст.

Линк за достъп: search.alexanderstreet.com/trial

USERNAME: LAZRreviewer

Password: 93incidences26 (паролата важи до края на м. декември)

82coherence4 (парола за всяка база данни от м. януари до м. март 2018 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОЛЕКЦИИТЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

Библиотеката на НАТФИЗ е създадена през 1948 година, когато Държавната театрална школа при Народния театър придобива статут на висше театрално училище – ДВТУ. През 2006 г. се преобразува в Академичен информационен център, а през 2010 г. в Академична библиотека и архив (АБА). Основна цел на АБА е да съчетае традиционните библиотечни дейности с иновативните библиотечно-информационни технологии. Специализирана най-вече в областта на сценичните и екранните изкуства, Академичната библиотека и архив на НАТФИЗ притежава около 63 000 тома български и чуждестранни книги и списания. Библиотеката разполага с богат каталогизиран архив на българския театър и българското кино, съдържащ всякакви материали /плакати, снимки, програми, извадки от вестници, списания и др./, датиращи от 1879 г. до наши дни. От 2007 г. архивът се поддържа в електронен вариант. Получаваният по имейл абонамент на статии от периодични издания дава възможност за запознаване със съдържанието на статията.

Поддържат се следните бази данни:
• Книги
• Пиеси от периодични издания
• Театрален архив
• Персоналия
• Аналитично описание на статии
• Дисертации и дипломни работи
• DVD филми

Във фонда на Академичната библиотека най-голям дял заема художествената литература (българска и световна) на български, руски и английски език, като основна част от нея са пиеси. Специално внимание е отделено на литературата в областта на изкуството – театър, кино, албуми по изобразително изкуство, както и на критическата литература. Комплектува се и литература по философия, психология, етика. АБА разполага с богат фонд от справочни издания – речници, енциклопедии (български, руски, западни). Библиотечният абонамент включва български и чуждестранни вестници и списания в областта на изкуството.

За осъществяване на своята основна цел АБА предоставя на потребителите си възможности за:
• Свободен достъп до библиотечните фондове
• Заемане на учебна и художествена литература за дома
• Ползване на читалнята. Тя разполага с 38 места, от които 16 компютърни и 5 с достъп до базите данни на Института за изследване на изкуствата към БАН (по проекта БААРТИ)
• Достъп до интернет
• Безжичен интернет
• Консултации при работа с информационни ресурси
• Копирни услуги – ксерокопиране и принтиране. Научете повече

Основни потребители на библиотеката са преподавателите, студентите и служителите на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Външни читатели също могат да ползват нейните услуги при определени условия. Научете повече

Работно време на библиотеката по време на зимната изпитна сесия 2017/2018 г.

понеделник – петък

9.00 - 18.30 ч.

събота - неделя

9.00 – 17.00 ч.

Справки и презаписване на заети книги можете да правите на Skype natfiz_library или на natfiz.library@gmail.com

Календар