Студентският стол на НАТФИЗ се намира на ул “ Г.С. Раковски ” 114.

Календар