https://goo.gl/maps/wsFBLwEhMiE2

Студентското общежитие на НАТФИЗ се намира на адрес София 1700, Студентски град, блок 29. Право на настаняване в него имат студенти, докторанти и специализанти (и членове на техните семейства), обучаващи се редовно за срока на обучението, предвиден в учебния план, на които не е налагано наказание “отстраняване от общежитието” и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

В студентските общежития може да се настаняват и лица от научно-преподавателския състав до 35-годишна възраст, но за не повече от 5 години. Броят на местата се определя от Академичния съвет на НАТФИЗ. Настаняването се извършва чрез класиране, освен ако кандидатите за настаняване в общежитието са по-малко от свободните места в него. Настанените в студентско общежитие студенти, докторанти и специализанти заплащат месечни наеми, семестриални депозити и услуги, определени със Заповед на Ректора на НАТФИЗ.

Два пъти годишно – до 31 март и до 30 ноември, МОН и НАТФИЗ публикуват на официалните си страници в Интернет информация за свободните и заетите места в студентското общежитие.

Контакти: + 359 2 868 51 81

Календар