Форма на обучението:

Школа

Образователна степен:

Школа

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидат-студентски курс.
Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици.
Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство .
Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора.
Ползвайки текста на дадена творба, като ситуация, чрез игрови задачи обучаващите се ще бъдат въвеждани в основните принципи на превръщане на литературния текст в театрално събитие.
Като финален етап ще се работи върху части от пиеси, като се набляга на монолози и диалози, което е и част от изискванията за кандидат-студентски изпити в НАТФИЗ.
Обучението завършва със заключителен спектакъл пред публика.
Ръководител на школата-доц. Веселин Ранков

Начало:

Школата по „Актьорство за драматичен театър“ при доц. Веселин Ранков започва занимания от 02.10.2017 г.

Часовете ще се провеждат в понеделник от 18.00 до 20.30 ч в А 202 и във вторник от 18.00 до 20.30 ч. в А 103

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ШКОЛАТА ПРОДЪЛЖАВА ДО 27.10.2017 Г.

Календар