Форма на обучението:

Школа

Образователна степен:

Школа

Цел и характеристика:

Обучението се води в шест взаимообвързани модула по три основни направления – режисура, драматургия и монтаж. Обемът от теоретичен материал и работата по индивидуална практическа задача дават възможност на курсистите да придобият един начален комплекс от знания и професионални умения, свързани с филмовата и телевизионна режисура. Преобладаващата практическа насоченост на цели в хода на обучението си курсистите да овладеят екипния принцип на работа, като преминат през всички етапи, свързани с реализацията на кратка филмова форма до 5 минути екранно време.
При изпълнението на изискванията курсистите получават удостоверение за нейното завършване.

УЧЕБЕН ПЛАН

Модул: Режисура І
А. Запознаване на курсистите с учебния план и възлагане на годишната практическа задача: игрален етюд на обща тема “Нечакан гост”, със задължително лимитирано до 5 минути екранно време, с до 3 персонажа, съвременна епоха и действие, в една обща за всички интериорна обстановка
Б. Теоретико-практически курс по запознаване със същността на филмовия процес и с основите на кинорежисурата; по структурата и изграждането на филмовото произведение; по същността на основните професии в киното и особеностите на екипния начин на работа.
Модул: Драматургия
А. Теоретико-практически курс по запознаване с основите и правилата на филмовата драматургия. Под ръководството на преподавателя курсистите пишат (по зададените вече тема и условия от Модул І) литературен сценарий за 5 минутен игрален етюд – в стандартен вид и форма.
Преподавател: доц. д-р Марин Дамянов
Б. Общо обсъждане на готовите литературни сценарии.

Модул: Режисура ІІ
Теоретико-практически курс за запознаване на курсистите с производствените етапи в реализацията на филмовото произведение и мястото на режисьора във всеки един от тях, както и с техниката и технологията на писане на режисьорски сценарии. На основата на придобитите вече познания курсистите провеждат кастинг за ролите в режисьорските си етюди между колегите си от курса. Етюдите се репетират предварително и всеки курсист написват режисьорски сценарий, както и подборна режисьорска експликация с анализ на идеята, конфликта и характерите. В зависимост от получените индивидуални резултати, преподавателят одобрява общо 10 етюда за практическа реализация с производствени мощности на НАТФИЗ.

Практически модул: Реализация на етюдите
Практическа реализация на етюдите съвместно с паралелната Школа по операторство и с помощта на Учебна студия. Курсистите заснемат етюдите си в снимачният павилион на кино факултета – под ръководството на преподавател по операторско майсторство. Всеки курсист разполага с 3 академични часа работно време за снимките. Снима се с 1 камера по график, определен от преподавателя.

Модул: Екранен монтаж
А. Гледане на заснетият материал от преподавателя по режисура и анализирането му с оглед предстоящия монтаж.
Б. Практически курс, при който курсистите, под ръководството на преподавател по монтаж, монтират от заснетия материал своите игрални етюди – картина, звук, надписи, музикално оформление и финално смесване на звука. Всеки курсист разполага с 2 академични часа работно време за монтаж.
Заключителен модул: Защита на проектите
Готовите игрални етюди се прожектират в присъствието на всички водили курса преподаватели, обсъждат се професионално под формата на свободна дискусия.

Ръководител на школата: доц. д-р Марин Дамянов.

ЗАПОЧВА НА 23 ОКТОМВРИ 2017 г.
Дни на провеждане:
понеделник и петък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 403
сградата на ул. „Г. С. Раковски” 114

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ВСИЧКИ ШКОЛИ ПРОДЪЛЖАВА ДО 31 ОКТОМВРИ 2017 г.

Календар