Форма на обучението:

Школа

Образователна степен:

Школа

Цел и характеристика на курса:
Обучава желаещите да работят филмова и дигитална фотография, като им дава теоретически и практически умения.

УЧЕБЕН ПЛАН:
1. Черно-бяла фотография – д-р Красимир Андонов
2. Цветна фотография – проф.д-р Атанас Кънчев, Даниел Леков
3. Лабораторна работа - Даниел Леков;
4. Дигитална фотография – техника и манипулация - д-р Алеш Хръдличка;
5. Работа в професионално фотостудио – ст. пр. Александър Нишков;
6. Съвременна фотографска техника и технология – аналогова и дигитална - ст. пр. Александър Нишков;
7. Снимки в натура – проф. д-р Теодор Янев

Ръководител на школата - проф. д-р Теодор Янев

ЗАПОЧВА НА 26 ОКТОМВРИ 2017 г.

Дни на провеждане:

вторник и четвъртък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 301 и ауд. В 303

сградата на ул. „Г. С. Раковски” 114

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ВСИЧКИ ШКОЛИ ПРОДЪЛЖАВА ДО 31 ОКТОМВРИ 2017 г.

Календар