Красимира Царева

тел.+359(2) 9231 224
факс: +359(2) 9897 389

Красимира Кирилова Царева е завършила Висш икономически институт – гр. София. Работила е в Институт по икономика на селското стопанство, Международен институт по интеграция към БАН, Национален съюз на земеделските кооперации в България. Ползва френски, руски и английски език, работа с компютър. Главен счетоводител на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" от 01.01.2005 г. Хоби – книги, филми, спорт.

Календар