Помощник-ректор
Владимир Кузманов

тел: + 359 2 9231 223
e-mail: vl.kuzmanov@gmail.com

Помощник-ректор на НАТФИЗ от м. Март 2012г. От 2000 до 2009 година е работил в Държавна агенция за бежанци при Министерския съвет, като началник отдел и държавен експерт. От 1983 до 2000г. на различни длъжности в Министерството на вътрешните работи. От 1979 до 1983 –председател на студентския жилищен съвет в Студентски град Христо Ботев и район Христо Ботев. Задочна аспирантура във Висш лесотехнически институт.
Завършил Лесотехнически университет със специалност инженер-технолог и ВТУ със специалност юрист.
Говори руски и френски език.

Календар