Съюзната организация на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ защитава интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането и социалното осигуряване. Организацията подписва Колективен трудов договор с работодателя и осъществява контрол върху неговото спазване. Представлява социалните и трудови интереси на членовете си пред работодателя. Осигурява безплатна трудово-правна и консултантска помощ.

Календар