Проф. д.н. Владимир Игнатовски Кинознание и драматургия

Владимир Спасов Игнатовски

София, 1000, Раковски 108а, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Образование:
Висше театрално; ГИТИС – Москва, 1967
Кандидат на изкуствознанието – 1976
Старши научен сътрудник втора степен –1983
Доктор на изкуствознанието – 2000
Професор - 2002

Работил в:
Българска национална филмотека – 1967-1969 /сътрудник/
1990-1991 /директор/
Съюз на българските филмови дейци /Директор на Дома на киното/ – 1969 - 1971
Студия за игрални филми – Бояна – 1971-1974 /редактор/
Институт за съвременни социални теории при Президиума на БАН – 1974 – 1989 /научен сътрудник/
Български културен институт – Берлин – 1991-1992 /зам. директор/
Радио 99 /директор продажби/ - 1992-1994
БНТ – ръководител на Център за филмово производство – 1995-1997
Радио Канал Ком /директор продажби/ - 1998-1999
FX – Cinema – управител 2002-2004
Заместник-председател на Научната комисия по изкуствознание и изкуства към ВАК; 2003-2009

Преподавам в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” с прекъсвания от 70-е години,
щатен преподавател съм от 1999 година.
Дисциплини: Теория на киното, Теория на масмедиа, Теория на зрелищните изкуства, Телевизионна критика

Член на  „Асоциация Академика 21”, сдружение на хабилитирани преподаватели от "Екранни изкуства".

Автор на книги, студии и изследвания по история и теория на театъра, киното и средствата за масова комуникация, публикувани на български , руски, немски, чешки и сръбски; редактор на игрални филми, автор на сценарии за документални и научно-популярни филми, водещ и автор на телевизионни предавания.

Монографии:
Щурци и атракциони, 1974
Филмово десетилетие, 1982
Прозрачният екран, 1985
Стратегията на спасението, 1987
Изкуството на китайската кухня, съвм. с Р. Зандова, 2000
Електронната Геновева, 2001
Масови комуникации, 2002
Кой живее в електронната къща, 2005
Картини от светлина. Теорията на нямото кино. 1895-1929, 2008
Времепространство. Хронотопът в нямото кино, 2008
Копие или модел. Изразните средства на нямото кино, 2009

Участие в научни конференции и симпозиуми: /избрано/:
Доклад на 4-я международен конгрес по икономика и политика н масовите комуникации, Берлин, 1991
Доклад на международния симпозиум “Авангардът в Източна Европа”, Бон, 1994
Доклад на международния симпозиум “Другата реалност -. Документалният филм в Централна и Източна Европа”, Щутгарт, 1995
Доклад на международна конференция “100 години от рождението на С.М.Айзенщайн”, Берлин, 1998
Доклад “Виртуална реалност и възприятие” на теоретична конференция Виртуалната реалност, 2001 – в сб. Виртуалната реалност
Доклад “Глобализъм и провинциализъм” на теоретична Конференция “Киното в процеса на глобализацията”, 2002, в сб. “Киното в процеса на глобализацията”.
Доклад : “Тема и антитеза за киното в дигиталната епоха” – в сб. Дигиталният екран, 2004,
Доклад: “Новите технологии и “превантивната” цензура” – в сб. “Старо” кино – нови медии – “нови “ зрители, 2005.

Участие в международните журита на фестивалите в
Берлин 1989, 2006
Оберхаузен 1990
Манхайм 1991
Лайпциг 2003
Пловдив, Златна ракла - 2004
Хайфа 2007
Биберах 2007, 2008, 2009

Директор на фестивала Златната ракла 1995-1996

Календар