Проф. Димитрина Гюрова Актьорство и режисура за драматичен театър

1. Дата на раждане и месторождение
09. октомври 1934г., гр. Бургас.
2. Образование
Средно — Девическа гимназия „Константин ФОТИНОВ" — Бургас;
Висше - НАТФИЗ „Кр. САРАФОВ", специалност „Режисура" в класа на проф. Боян ДАНОВСКИ (1952 - 1956 г.).
3. Професионална дейност
Щатен режисьор в:
Драматичен театър - Сливен (1956 - 1959г.); Драматичен театър „Стоян БЪЧВАРОВ" - Варна (1959 - 1963 г.); Драматичен театър "Адриана БУДЕВСКА" - Бургас (1963 - 1966 г.); Нов драматичен театър „Сълза и смях" (1966 - 1970 г.); Народен театър „Иван ВАЗОВ" (1986 - 1989г.).
Гастролни постановки в:
Театър на Българската армия, Младежки театър, Театър 199 и в редица провинциални театри.

4. Осъществени постановки
Над 50 театрални и 39 телевизионни, между които: „Платонов", „Иванов", „Три сестри" и малките комедии от А.П. ЧЕХОВ; „Врагове", „На дъното" и „Чудаци" от М. ГОРКИ; „Комедия от грешки" и „Двамата веронци" от У. ШЕКСПИР; "Дивата патица" и „Призраци" от X. ИБСЕН; „Лукреция Борджия" от В. ЮГО; „Херцогинята на Падуа" от О. Уайлд; „Сънищата на Симона Машар" от Б. БРЕХТ и Л. ФОЙХТВАНГЕР; „Иван Шишман" и „Каин и Магьосникът" от К. ЗИДАРОВ; „Светът е малък" от Ив. РАДОЕВ; „Всяка есенна вечер" от Ив. ПЕЙЧЕВ; „Хъшове" и „Белодушков" от Ив. ВАЗОВ; „Рози за доктор Шомов" и „Наградата" от Др. АСЕНОВ; „Варшавска мелодия" от Л. ЗОРИН; „Фантазиите на Фарятиев" от А. СОКОЛОВА; „Ретро" от А. ГАЛИН; „Вечер" от А. ДУДАРЕВ и др.
5. Задгранични гастроли
„Вечер" от А. ДУДАРЕВ, постановка на Народен театър „Ив. ВАЗОВ" - в Москва, РУСИЯ; „Ретро" от А. ГАЛИН, постановка на Народен театър „Ив. ВАЗОВ" - в Белград, ЮГОСЛАВИЯ и Балтимор, САЩ - участие в Театъра на нациите, сезон 1984/85 г.
6. Награди за творческа дейност
На II. и V. Национални прегледи на българската драма и театър - за „Светът е малък" от Ив. Радоев и „Пътуване към истината" от Л. Стрелков;
Два пъти наградата за режисура на САБ - за оригинален прочит на нова българска пиеса („Наградата" от Др. Асенов в Театъра на Българската армия) и за цялостен спектакъл („Ретро" от А. Галин в Народен театър „Ив. ВАЗОВ");
Два пъти Наградата на София;
Наградата на Комитета за телевизия и радио;
Носител на почетните звания „Заслужил" и „Народен артист" и др.
7. Педагогическа дейност
Художествен ръководител на клас в НАТФИЗ „Кр. САРАФОВ" от 1975 г. — Специалност „Актьорство за драматичен театър".
Доцент от 1980 г. Професор от 1987 г. Професор-доайен от 2006 г.
Обучени осем актьорски випуска; по индивидуален план - седем режисьора.
Художествен ръководител на клас в ЮЗУ „Иван Рилски" от 2006г. - 2010г. Специалност „Актьорство за драматичен театър".
Осъществени дипломни постановки:
„На дъното" - М. ГОРКИ;
„Триптих" - Н. ХАЙТОВ;
„Прощаване през юни" - А. ВАМПИЛОВ;
„Време за нагласа" - Т. УИЛИАМС;
„Молиер" - М. БУЛГАКОВ;
„Мокри поръчки" - Й. ШЧЕДРИН и Ю. КАМЕНЕЦКИ (в Театър 199);
„Една нощ навън" и „Колекцията" - X. ПИНТЕР (участие на фестивала
„Скомрахи" в Скопие, МАКЕДОНИЯ);
„Кастинг" - А. ГАЛИН.
Награди на мои възпитаници: „АСКЕЕР" за изгряваща звезда:
Иван РАДОЕВ;
Мирослава ГОГОВСКА;
Радена ВЪЛКАНОВА;
Елена АТАНАСОВА и др.;
“ АСКЕЕР ” за женска, респ. мъжка роля
Бойка ВЕЛКОВА;
Радена ВЪЛКАНОВА;
Димитър РАЧКОВ;
Пенко ГОСПОДИНОВ и др;
„ИКАР" - в почти всички категории на над десет мои възпитаници.
8. ВАК
Член на Научната комисия по изкуствознание и изкуства На Висшата атестационна комисия към Министерския съвет от 2003- 2009г.
9. Публикации и разработки
Многобройни публикации в периодичния и специализиран печат.
Разработка на програма за обучение по специалността „Актьорство за драматичен театър" и за обучение по актьорство в специалностите „Публична реч" и „Драматургия".
Участие в разработването на материалите за акредитеция на НАТФИЗ „Кр. САРАФОВ".
Цялостна разработка (съвместно с проф. Пл. МАРКОВ) за повишаване нивото на обучение по специалността „Актьорство за драматичен театър".

Календар