Проф. д-р Божидар Матанов Сценична реч

професор доайен Божидар Матанов

Роден на 3 януари 1941г. в София. Висше образование – актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. 1965-1968г. – актьор в Драматичен театър – Благоевград. 1968-1971г. – редовен докторант в Академията за театрално изкуство в Санкт-Петербург. Дисертация на тема “Игра как средство воспитания техники сценической речи” с научен ръководител проф. Ал. Куницин.
От 1971г. редовен преподавател по сценична реч в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” (1982г. – доцент, 1991г. – професор). Съставител на Антология “Художествено слово”: първа част “Поезия”, 1975, 1990; втора част “Монолози от пиеси”, 1982; трета част “Басни”, 1986. Публикации по проблеми на сценичната реч в български и чуждестранни издания. Доклади на научни конференции у нас и в чужбина. Актьорски участия в театрални постановки, в радиото, киното и телевизията. Рецитали: “Декамерон” по Дж. Бокачо, “На път” по В. Петров, “Пътища на спомена” по Ат. Далчев, “Кентавър” по Д. Жотев и др. Участия в журита на конкурси по художествено слово.
1994-2000г. – заместник-ректор на НАТФИЗ и декан на театралния отдел. От 2002г. – ръководител на катедра “Сценична реч”.

Календар