Проф. д.н. Анна Топалджикова Театрознание

Образование, академични звания и степени

Завършва специалност “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” през 1976 г.
През 1979 г. получава научната степен Доктор по изкуствознание в Института по Изкуствознание към БАН,
през 2004 - научното звание Доцент по История на българския театър в НАТФИЗ "Кр. Сарафов",
през 2009 - научната степен Доктор на науките в НАТФИЗ "Кр. Сарафов",
през 2012 - академиното звание Професор по История на българския театър в НАТФИЗ "Кр. Сарафов"


Професионална кариера и творческа реализация
Анна Топалджикова е щатен преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” по История на българския театър (Факултет "Сценични изкуства") и по Драматургия за съвременен театър (Факултет екранни изкуства).
Член е на Сдружението на театроведите към САБ и на Международната организация на театралните критици.
Член е на редколегията на театралното списание “Homo Ludens”.
Председател е на Театрално сдружение "Антракт".
Участва в многобройни семинари, конференции и различни форуми, посветени на драматургията и театъра.
Публикува театрална критика в специализирани вестници и списания.
Издава книги в областта на историята и теорията на театъра.
Пише театрална драматургия. Автор е на радиопиеси, поставени в радиотеатъра на Българско национално радио и излъчвани през годините от програма "Хр. Ботев": "Толкова близо, толкова далеч" (поставена и излъчена и от радиотеатъра на Белградското радио), "Реещи се гледни точки", "Исмена" и др. Участва като сценарист в създаването на документални филми: "Юлия и клоуните" и др. Пише и издава проза.

Носител е на наградите за критически текст на Съюза на артистите в България за 1982 и за 2000 г. и на наградата "Икар" за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България, 2015 за книгата "Фобии и утопии".

Книги в областта на историята и теорията на театъра:
1. Необходимото чудо. Митът в българската драма. Издателство "Наука и изкуство". С, 1988
2. Авторът в пространството на текста. Издателство “Професор Петко Венедиков”. С, 2002
3. Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до края на 60-те. Издателство “Професор Петко Венедиков”, С., 2009.
4. Играта театър. Издателство "Панорама + Плюс". С., 2013
5. Фобии и утопии. Издателство “Професор Петко Венедиков”. С., 2014.

Книги - пиеси:
1. Реещи се гледни точки. Издателство "Аскони - Издат". С., 2006
2. Театър X 3. Издателство "Панорама + Плюс". С., 2012

Роман:
Ледовете. Издателство "Сиела". С., 2007

Поставeни пиеси:
1. "Отражението" в Народен театър "Иван Вазов", 2000
2. "Робин" в театър "Възраждане", 2013
3. "Красавиците" в театър "Сълза и смях", 2014

Календар