Проф. д-р Венелин Грамадски Филмова и телевизионна режисура и анимация

Образование

Завършва „Режисура” във Висшия театрален, телевизионен и филмов институт в Лодз, Полша.

Професионална кариера

Основател и ръководител на самодейна киностудия при читалище “Д-р Петър Берон” (1970). Работил като сценарист и режисьор в СИФ “Бояна”, СНПДФ “Време”, СТФ “Екран”.

Член на СБФД (1990).

Преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” (1983), факултет “Екранни изкуства”. Избран за гл.ас. (1991) и доцент (1997). Секретар на катедра “Кино и телевизионна режисура”.

Чете лекции по “Теория на екранния звук”, “Основи на екранната ексценизация”, “Режисура на монтажа”.

Режисьор на филмите: „С омерзение”; „Гледка от моста”; „Стени от огледала”; „Каменната плоча (Полша); „Среща на силите”; „24 часа дъжд”; „Проклятието” (Полша); „С цвете в душата, 1983; „Септември, септември”; „Добро утро, качество!”; „Големият ден”; „Нощна София”; „Промяната”; „Пламък”; „Българско наследство за света”; „Среща”; „Паметникът”.

Сценарист на филмите: „Стени от огледала”; „Септември, септември”; „Добро утро, качество!”; „Големият ден”; „Нощна София”; „Промяната”; „Българско наследство за света”.

Публикации в продължаващи издания и сборници

Интегралният художествен ефект на визуалните и звуковите взаимоотношения в екранните изкуства. // С б. теоретични текстове на НАТФИЗ "Кр. Сарафов", 2003, т. 29, с. 145 - 154.

Висшето образование по филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - традиции и тенденции на развитие. Част първа: Параметри и структурни варианти. // С б. теоретични текстове на НАТФИЗ "Кр. Сарафов", 2004, т. 30, с. 161 - 170.

Кинопедагогиката по екранна режисура - 2006 година - повод за размисли. //
С б. теоретични текстове на НАТФИЗ "Кр. Сарафов", 2006, т. 31, с. 178 - 188.

По-важни публикации в периодичния печат

Художествената сонористична система на филма : Типология на структурните елементи и взаимоотношения. // К и н о, 2002, N 5, с. 32-37.

Творчески инвенции и технологии : Междунар. фестивал на филмовите и тв училища, Лодз, 2002. // К и н о, 2003, N 1, с. 47-48.

Междугилдиен "Форум на кинопедагозите в България". // К и н о, 2004, N 1, с. 32-33.
По повод създаването на новата орг., ноем. 2002.

Половин век в авангарда на световната филмова педагогика на Държавното висше, филмово училище в Лодз, Полша. // К и н о, № 3, 2004, с. 45 – 47.

Член на  „Асоциация Академика 21”, сдружение на хабилитирани преподаватели от "Екранни изкуства".

Календар