Проф. Венета Дойчева Театрознание

ДОЙЧЕВА, Вената (Венета Дойчева Иванова) (1961)


Образование

Завършва “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” (1986).

Защитава докторат по история и теория на българския театър във ВИТИЗ (1994). Специализира в Лион и Париж с френска държавна стипендия (1994).

Професионална кариера

Работи като драматург в ДТ – Сливен (1987-1988). Експерт в НЦТ към МК, драматург в ТБА (1998-).

Преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” (1994 - ), факултет “Сценични изкуства”. Избрана за гл. асистент (1994) и доцент (1999) по театрална критика.

Чете лекции по “Критика върху текст за театър” и “Теория на драмата”.

Публикации в продължаващи издания и сборници

Параболата на театралното заглавие. // Театърът като феномен в културната история на Европа. Лятна научна среща Варна`97 .- София, 1998, с. 121 - 126.

Изборът на текст за театър в края на 90-те : Доклад. // Театралната критика в края на 90-те. Материали от критичаска дискусия, Варна, 7-8-9 юни 1999. - С., 1999, с.3 - 8.

В прегръдката на самотата. ("Нирвана" от Константин илиев). // Българското драматургично наследство. Нови прочити. - С., 2006, с. 133 - 142.

История, истина и свобода според Никола Русев. ("Старчето и стрелата"). // Българското драматургично наследство. Нови прочити. - С., 2006, с. 116 - 121.

По-важни публикации в ПП

Проблемът за избора в творчеството на Константин Илиев. // Т е а т ъ р, 1991, год. ХХХVIХ, № 2, с. 26 - 32.

[Рец.] Съпоставимостите в модерното съзнани. // Т е а т ъ р, 1991, год. ХХХVIХ, № 2, с.13.
За : Сонди, П. "Теорията на модерната драма"

Чрез актьорите за всичко останало / Съавт. Майя Праматарова. // Т е а т ъ р, 1991, год. ХХХVIХ, № 6, с. 62 - 63.
Разговор за спектакъла на Сатиричния театър "Месарят, вътре в стаята" от К. Сакони, реж. Николай Ламбрев

Думи и Еринии : За [фр. режисьорка] Ариан Манушкин и нейния театър. //
К у л т у р а, XXXVIII, N 40, 30 дек. 1994, с. 6.

През Чехов до Чехов. // К у л т у р а, XXXIX, N 20, 19 май 1995, с. 2.

Ангели във вишнева градина. // К у л т у р а, XL, N 33, 16 авг. 1996, с. 8.

Алмада\\\'96. // К у л т у р а, XL, N 36, 6 септ. 1996, с. 7.

Важни гласове от театралното разноречие останаха нечути. // Г е с т у с, 1996, с. 13 - 15.
Обсъждане на тема "Анатомия на фестивала"

[Инт.] Със Стефан Москов разговаря Венета Дойчева. // Л и т. в е с т н и к, VII, N 17, 21-27 май 1997, с. 7.

"Divadelna nitra" ("театрална нитра") [Международен фестивал Словакия` 97]. // Л и т. в е с т н и к, VII, N 32, 22-28 окт. 1997, с. 8.

Нещо за театралния сезон [1997/98]. // Л и т в е с т н и к, VIII, N 20, 27 май – 2 юни 1998, с. 6.
Три сестри . // Л и т. в е с т н и к, VIII, N 40, 9 - 15 дек. 1998, с. 8.
Контакт\\\'99 [театрален фестивал в Торун, Полш. // Л и т. в е с т н и к, IX, N 28, 15 - 21 септ. 1999, с. 8.

[Сценографът] Никола Тороманов. Лаконичен акционист. // H o m o L u d e n s, 2000, N 1, с. 53-56.

[Рец.] Загадката на мелодрамата, а може би и загадъчната мелодрама. //
П р о б л. и з к у с т в о т о, XXXIV, 2001, N 2, с. 58.
За: Стефанова, Аглика. “Мелодрамата през погледа на теорията”.

Да изпратим театралната 2002 с два въпроса към критиците. // Л и т. в е с т н и к, XII, N 42, 18 - 31 дек. 2002, с. 19

Един аргумент в полза на глобализиращата се театрална практика. // Л и т.
в е с т н и к, XIII, N 25, 9 - 15 юли 2003, с. 8.

"Албена" - чудото на християнската любов . // H o m o L u d e n s, 2003, N 6-7, с. 143-148.
Пиесата на Й. Йовков, постановка И. Добчев в Нар. театър "Иван Вазов".

Биенале "Нова европейска драматургия" 2002 [Бон, Германия] . // H o m o L u d e n s, 2003, N 6-7, с. 184.
Българското участие на театр. форум.
[Инт.] Непатетично за нихилизма. // H o m o L u d e n s, 2003, N 8-9, с. 31-35. Интервю с Константин Илиев.
[Инт.] Чувствам се обвързан с духа на племето си. // H o m o L u d e n s, 2003, N 8-9, с. 20-25. Интервю с Боян Папазов
Платонов/Станев passion. // Л и т. в е с т н и к, XVI , N 1, 11 - 17 ян. 2006, с. 8.
Спектакълът "Изкопни материали" по повестта на А. Платонов "Изкопът" в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", театр. версия и постановка И. Станев.

Международен театрален фестивал "Варненско лято" 2007: пиршество на езика . // Л и т. в е с т н и к, XVII, N 25, 27 юни - 3 юли 2007, с. 8.

Календар