Проф. д-р Емилия Стоева Филмово и телевизионно операторство и фотография

Име: проф. д-р ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА СТОЕВА

Дата на раждане: 24 октомври 1953 година

Националност: Българска

Семейно положение: Омъжена, едно дете

Професия: Филмов оператор, преподавател

Професионална кариера: 1990- сега Преподавател в НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
1979-1990 Филмов оператор в Студия "Време"

Образование: 1996 Доцент
1991 Доктор на изкуствознанието
1973-1979 НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
1968-1972 ТФМО – кинотехника

Награди: ЕХРО 92 и на фестивали за документално кино
Професионален опит: 1981-1994 филмов оператор на повече от 40 документални, научно-популярни, корпоративни и рекламни филми, между които:
“Човешки празници” , реж. Иван Ничев
“Солисти и хористи”, реж. Иван Ничев
“Сборът”, реж. Стилиян Парушев
“Тубоцин”, реж. Антонина Чолакова
“Имам думата”, реж. Стилиян Парушев
“Ако всички хора по света”, реж. Панайонт Панайотов
“Мир на Балканите”, реж. Стилиян Парушев
“Футбол, Футбол”, реж. Стилиян Парушев
“Киногрупа “Еверест”, реж. Джеки Стоев
“Ще има ли трето”, реж. Стилиян Парушев
“Отново за водата” реж. Кристина Шопова
“Качулка” реж. Георги Антов
“Слатина – скъпа и мила”, реж. Кристина Шопова
“Страшният съд”, реж. Стилиян Парушев
“Този град е и мой”, реж Никола Ковачев
“И се роди танц” , реж. Михаил Пандурски
“Паметта”, реж. Георги Антов
“Предизивикателството, реж. Стилиян Парушев
“Обреди”, реж. Детелин Белчев

По-широка професионална дейност: 2007 – Участие в международна конференция на тема:
„Техническо оборудване на кино училищата„ Амстердам, Холандия
2006-Доклад: Специфика на документалното кино в период на глобализация” –ІV Триенале- Истанбул, Турция
2005 – Доклад: “Документално кино- граници и експеримент” – Международна практико-приложна конференция - ЮЗУ, Благоевград
2005 - Teacher Training Seminar – София
2004 – Доклад: ”Визуални пътища пред интеркултурния диалог” – Международно ателие за фото- и видео документалистика – БАН, София

2000 - Доклад: "Педагогиката при филмовото и ТВ образование" -Тел Авив
1997 - Представител на НАТФИЗ студентски фестивал Флоренция
1997- Oрганизатор в юбилей "50 години НАТФИЗ"
1992- Член на жури на фестивал за документално и анимационно кино Нюбранденбург- Германия
1991- Участие в документален фестивал - Лайпциг, Германия
1990- Участие в документален фестивал Лайпциг- Германия

Публикации: 2005 – «Визията в документалното кино» – мултимедиен проект
2001 -"Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции"
1992 - Книга "Изображението в документалния филм"
1991 -Дисертационен труд на тема "Параметри на художествено изобразителните търсения. Практически проблеми и тяхното разрешаване в условията на съвременното българско документално кино"

Статии: Над 40 в специализирани издания

Професионални организации:
Член на:
„Съюз на българските филмови дейци”
                  „Асоциация Академика 21”

Календар