Проф. д-р Анастасия Търколева Сценична реч

ТЪРКОЛЕВА, Анастасия Николова (1954)

Образование

1979-Завършила “Хорово дирижиране” в Българската държавна консерватория.

Професионална кариера

Работила като художестен ръководител на Вокално-инструментален състав „Спектър” към Дом на културата – МК „Кремиковци”, на вокално-инструментален състав към 31-во ЕСПУ „Димитър Полянов” и на вокално-инструментален състав към Висш институт по архитектура и строителство.

Основател на група „Мечо Пух” (1980) и един от създателите на Детски център за изкуства „Ал. Божинов”.

Преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” (1988 - ), факултет “Сценични изкуства”.

Избрана за доцент (2007).

Води лекции по “Вокално обучение” и “Музикално обучение”.

По-важни публикации в периодичния печат

Запазете детското в душите си. Сияна Търколева – композитор, педагог и диригент на детска вокална група „Мечо Пух”, пред в. „КАМБАНА”/ [Интервюирал] Пенка Ангелова. // К а м б а н а, бр. 3, 21 – 27 ян. 2000, с. 4.

Календар