• Проф. Иван Ничев Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Режисура на литературна екранизация"
  • Проф. доайен Иванка Бенчева Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
  • Проф. Красимир Спасов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Режисура в сценичните изкуства"
  • Акад. проф. Людмил Стайков Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Режисура на игрален филм"
  • Проф. д-р Надежда Тихова Катедра Театрознание Преподавател по "История на българския театър"
  • Проф. д-р Спаска Зафирова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на философията, История на цивилизациите, Етика, Философия на науката"
  • Проф. Стефан Данаилов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
  • Проф. Таисия Янбастиева Катедра Сценично движение Преподавател по "Сценично движение, Сценични бойни техники"
  • Проф. Тодорка Рускова Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Актьорство за куклен театър"
Календар