• Проф. д-р Александър Грозев Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Журналистически и критически жанрове, Киноразпространение"
 • Проф. Анастасия Савинова Катедра Сценично движение Преподавател по "Театър на маските"
 • Проф. д-р Анелия Янева Катедра Сценично движение Преподавател по "История на танца"
 • Проф. д.н. Божидар Манов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Теория на екранното изображение, История на документалното кино"
 • Проф. д-р Божидар Матанов Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
 • Проф. д-р Боянка Арнаудова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Драматургия за музикален театър, История на музиката"
 • Проф. д-р Венелин Грамадски Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Основи на екранната инсенизация, Теория на екранния звук, Режисура на монтажа"
 • Проф. Венец Димитров Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Основи на операторството"
 • Проф. д.н. Вера Найденова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Увод в критическия анализ, Жанр и стил на филма, Подходи в критическия анализ, Мултикултурални практики в киното и ТВ"
 • Проф. Виктор Паунов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография
 • Проф. Виктор Чучков Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация Преподавател по "Екранна музика, Мултивизия (музика)"
 • Проф. д.н. Виолета Райнова Катедра Театрознание Преподавател по "История на руския театър"
Календар