• Проф. Жени Пашова Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Актьорство за куклен театър"
 • Проф. Здравко Митков Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Режисура за драматичен театър, Основи на режисурата"
 • Проф. д-р Ивайло Христов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Проф. д-р Калина Стефанова Катедра Театрознание Преподавател по "Критика върху спектакъл, Американски театър, Съвременен световен театър: близки планове"
 • Проф. д.н. Камелия Николова Катедра Театрознание Преподавател по ""История на европейския театър" (Средновековие, Ренесанс, Класицизъм, Барок, Просвещение, Романтизъм, Модернизъм, Постмодернизъм); "Увод в история на театъра"; "История на античния театър"; "История и теория на режисурата"; "Съвременен европейски театър""
 • Проф. д-р Любомир Гърбев Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
 • Проф. д.н. Любомир Халачев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в документалния филм, Подготовка и развитие на екранния проект, Организация на снимачния период и постпродукция"
 • Проф. Майя Петрова Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Сценография за куклен театър, Технология за куклен театър, Алтернативни форми"
 • Проф. д.н. Мая Димитрова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Увод в историята на киното, Ист. на западноевропейското кино, Ист. на американското кино"
 • Проф. д.н. Мирослав Дачев Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Семиотика на изкуството, Семиотика: слово и образ, Теория на интерпретацията"
 • Проф. д.н. Николай Лазаров Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Специални визуални ефекти"
 • Проф. д-р Петя Цветкова Катедра Сценично движение Преподавател по "Танцов синтез-танцова миниатюра, Танцов синтез-танцов спектакъл, Техника на джаз-танца, Танцов синтез-танцов монолог"
Календар