• Доц. д-р Марин Дамянов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Драматургия за игрално кино"
 • Доц. д-р Георги Николов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в игралния филм, Операторство в ТВ реклама и музикален клип"
 • Доц. д-р Красимир Андонов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Черно-бяла фотография"
 • Доц. д-р Пенко Господинов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Основи на режисурата за драматичен театър"
 • Доц. д-р Мартин Димитров Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в документалния филм, Екранно художествено осветление, Съвременни тенденции в ТВ изображението"
 • Доц. д-р Иван Иванов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Източноевропейско кино,Съвременно руско кино, Съвр. унгарско кино"
 • Доц. д-р Велимир Велев Катедра Сценично движение Преподавател по "Сценично движение, Танцова импровизация и структура, Театър на маските"
 • Доц. д-р Дария Колева Катедра Сценично движение Преподавател по "Български народни танци, Ритмика, Техника на класическия танц"
 • Доц. д-р Емил Рашев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Осветление и осветителна техника в екранните изкуства, Снимачна техника и технология, Основи на операторството"
 • Доц. д-р Катерина Илкова Катедра Сценична реч Преподавател по "Правоговор, Сценична реч"
 • Доц. д-р Марияна Лазарова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Поетика в екранните изкуства, Подходи в критическия анализ, Договори и авторски права в екранните изкуства"
 • Доц. д-р Константин Каракостов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Системи кукли"
Календар