Учебният аудио-визиуален комплекс е създаден с откриването на кино - обучението в НАТФИЗ през 1973 г. Чрез него се осъществяват всички етапи на обучението, всички курсови проекти и дипломни работи на студентите от специалностите във Факултет "Екранни изкуства". Досега в него са произведени 1320 филма на кинолента (35 мм, 16 мм) и 624 видеофилма.

Учебният аудио-визуален комплекс включва:

Учебна киностудия

Учебен телевизионен център 

Дигитален мултимедиен център

Директор на УАВК е акад. професор Людмил Стайков

Календар