м. ФЕВРУАРИ

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ - 1 (четвъртък), 8 (четвъртък), 28 (сряда) – 19.00 ч.

подходящ за зрители над 10 години

постановка проф. Румен Рачев,

специалност ІV АКТ, клас проф. Румен Рачев

Спектакълът ще бъде представен на сцената на

УЧЕБЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – Сцена Б24, ул. „Ст. Караджа“ 20.

Билети търсете на касата ул. „Г. С. Раковски“ 108А.

КИНО-ТЕАТЪР „БЪЛГАРАН“ - 3 (събота), 24 (събота) – 11.30 ч.

подходящ за зрители над 5 години

постановка проф. Румен Рачев,

специалност ІV АКТ, клас проф. Румен Рачев

Спектакълът ще бъде представен на сцената на

СТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – Камерна зала.

Билети търсете на касата ул. „Стефан Караджа“ № 26.

Информация в месечната програма

на СТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“.

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН - 10 (събота), 17 (събота) – 11.00 ч.

подходящ за зрители над 4 години

постановка Тодор Вълов,

специалност ІII АКТ, клас доц. Майя Енчева

Спектакълът ще бъде представен на сцената на

УЧЕБЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – Сцена Б24, ул. „Ст. Караджа“ 20.

Билети търсете на касата ул. „Г. С. Раковски“ 108А.

ПО ПЪТЯ… - 21 (сряда) – 19.00 ч.

Вечер на класа на проф. Румен Рачев, специалност ІV АКТ,

постановка проф. д-р Любомир Гърбев и ас. Димитър Стефанов,

Спектакълът ще бъде представен на сцената на

УЧЕБЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – Сцена Б24, ул. „Ст. Караджа“ 20.

ВХОД СВОБОДЕН!

Календар